"Damar Okuma Sistemi" Bugünden İtibaren Yeniden Hastanelerde

Danıştay kararıyla Kasım 2014'te tüketimi durdurulan 'biyometrik hüviyet doğrulama sistemi', Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla bu sabah bakımından yine yürürlüğe girdi.
 Sağlık ve Toplumsal Görev Emekçileri Sendikası'nın açtığı davada Danıştay 15. Dairesi'nin 11.09.2014 tarihindeki kararıyla hususi hastanede biyometrik hüviyet doğrulaması konusunda prosedür ve bu işlemin dayanağı meydana gelen SUT Tebliğinin ilgili kısımlarının yürütmesi durdurulmuştu.
SGK KALDIRILDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Sosyal Güvenlik Kurumu  ( SOSYAL GÜVENLIK KURUMU ), 08/11/2014 tarihindeki "Biyometrik Hüviyet Doğrulama Sistemi" mevzulu duyuru ile Danıştay 15. Ev Başkanlığınca edinilen yürütmeyi durdurma kararlarına güvenerek 08/11/2014 tarihi bakımından biyometrik hüviyet doğrulama sistemi kullanılmaksızın MEDULA sisteminden provizyon alınabileceği ve biyometrik hüviyet doğrulama sistemine ilişkili olarak ifade edilecek tertip etmelerin Kurum portalından duyurulacağı hususunda bilgi verilmişti.

ANAYASA MAHKEMESİ İTİRAZIN REDDİNE KARARI VERDİ

Anayasa Mahkemesi'nin 03/04/2015 tarihindeki Resmi Gazetede yayımlanan hükmünde "31.05.2006 tarihindeki ve 5510 sayılabilir Toplumsal Sigortalar ve Evrensel Sıhhat Sigortası Yasasının 67. maddesinin üçüncü fıkrasına, 01.03.2012 tarihindeki ve 6283 sayılabilir Kanunun 1. Maddesiyle ilave eden "biyometrik yollarla hüviyet doğrulamasının inşa edilmesi ve/veya" ibaresinin, Anayasaya ters olmadığına ve itirazın reddine kararı verildi. Anayasa Mahkemesi kararı uyarınca Danıştay İdari Dava Daireler Heyeti aracılığıyla yürütmeyi durdurma kararları kaldırıldı.


MEDULA, BUGÜNDEN İTİBAREN AVUÇ İÇİ OLMADAN PROVİZYON VERMEYECEK

Saglikaktuel.com web sitesinin haberine yönelik , SOSYAL GÜVENLIK KURUMU 30 Nisanda yayımladığı,  " Hâlâ hem bir biyometrik hüviyet doğrulama sistemi kullanılmaksızın hem bir de bireyin açık rızasının alınması koşuluyla biyometrik hüviyet doğrulama sistemi faydalanılarak MEDULA sisteminden provizyon alınabilmektedir. Fakat 15.05.2015 tarihi bakımından ilgili mevzuat kararları doğrultusunda sıhhat yardımları Kurumumuzca karşılanan bireylerin hususi sıhhat hizmeti sunucularına başvurularında istisnai vaziyetler haricinde biyometrik hüviyet doğrulama sistemi kullanılmaksızın MEDULA sisteminde provizyon verilmeyecektir. Bu kapsamda sıhhat yardımları Kurumumuzca karşılanan bireylerin hususi sıhhat hizmeti sunucularına başvurularında mağdurluk yaşamamalarını teminen hususi sıhhat hizmeti sunucularının 15.05.2015 tarihinde civarı gereken tüm önlemleri almaları ve hazırlıklarını tamamlamaları gerekiyor " ilanı ile bu sabah bakımından biyometrik hüviyet doğrulama sistemi kullanılmaksızın MEDULA sisteminden provizyon verilmeyeceğini bilgisini verdi .

BİYOMETRİK KİMLİK DOĞRULAMA ŞU VAZIYETLERDE YAPILMAYACAK:

- 12 yaş ve altı çocuklara, 75 yaş ve üstü kişilere,
- Her 2 üst ekstremitesi olmayan kişilere (elleri olmahemen yan),
- Her 2 el avuç içi veya her 2 el ortada , işaret, yüzük, baş, minik parmak damar izi bütünlüğü bozulmuş olanlara,
- Ivedi hastalara (yeşil meydan muayenesi haricinde ),
- Serepral palsi, üst ekstremite felci ve gibi tıbbi nedenlerden ötürü biyometrik verisi alınamayan kişilere, spastik veya otistik özürlü meydana gelen kişilere,
- Uzuv , doku ve kök hücre nakli tedavilerinde alıcının üzerinden donör takibinin alındığı vaziyetlerde ,

Yukarıda anlatılan evrensel sıhhat sigortalıları, popülasyon cüzdanı, şoför vesikası , pasaport veya evlenme cüzdanlarıyla sıhhat hizmeti sunucularına başvurmaları şeklinde sıhhat hizmeti alabilecekler".

Yorum Gönder