Erdoğan: ‘Siyasi irade olarak verdiğimiz kararların sahiplenilmesi şarttır’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha fazla büyüme ve istihdam için iş dünyasının kendileriyle birlikte hareket ettiğinden emin olmaları gerektiğini vurgulayarak, “Siyasi irade olarak aldığımız kararların ve uygulamaya koyduğumuzun politikaların sahiplenilmesi şarttır” de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ,  fazladan büyüme ve istihdam amaçlı iş dünyasının kendileriyle beraber hareket ettiğinden emin olmaları gerektiğini belirterek ,   " Politik istem olarak aldığımız kararların ve uygulamaya koyduğumuzun siyasetlerin sahiplenilmesi şarttır "  diye konuştu .  

Lütfi Kırdar Kurultay Merkezi'nde tertip edilen  " B20 Ülkemiz İş Dünyası Öncüleri Forumu "  ,  Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın katılımıyla başladı .  Foruma Erdoğan'ın yanında Katılımcılar onuruna verilen öğle yemeğinin sonrasında tertip edilen foruma Erdoğan'ın yanında Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ,  TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ,  MÜSİAD Başkanı Nail Olpak ,  Güler Sabancı ,  Ferit Şahenk ve Ali Koç ile fert devletlerin temsilcileri katıldı 

Forumda konuşan Erdoğan ,  Ülkemiz'nin bir Aralık tarihinden bu yana G20'nin aşama başkanlığını yürüttüğünü anımsadarak ,   " Bu vazife ülkemiz açısından tarihi bir vesile olmakla beraber ,  bize kocaman bir sorumluluk da yüklüyor .  Global ekonomideki problemlerin kronik duruma gelmeye başladığı bir dönemde ,  bu misyonu üstlenmiş olmamız sorumluluğumuzu hepten artırıyor "  diye konuştu . 

G20'nin 2008'de meydana iştirak eden kriz sonrasında global uygun fiyat işbirliğinin basit platformu olarak onay gördüğünü aktaran Erdoğan ,   " O günden bugüne Avustralya haricinde hepsine katıldım .  Bu kriz sonrasında G20 ilk kez liderler seviyesinde toplandı ve bu tarihten bu yana G20 öncüleri itinalı olarak bir araya gelmeye başladı .  Global ekonominin tekrar kuvvetli bir büyüme sürecine girmesi doğrultusunda G20 çatısı altında mühim adımlar atıldı .  Bu platform çatısı altında yapılmış olan müzakereler ve edinilen kararlar bütün hayat açısından yakından izleyor .  Etkin bir G20 azası olarak bizde bu çatı altındaki çalışmalara önemli katkı verdik ,  veriyoruz .  G20 hem bir gelişmiş ,  hem bir de gelişmekte olan ülkeleri bir araya getiren bir platform olarak kapsayıcı bir beynelmilel yapıya sahip .  Bu yapı çeşitli kültürleri ve çeşitli politik sistemleri olan ülkelerin karşılaştıkları sıkıntılara partner analiz eder üretilme gayretleri açısından kocaman önem taşıyor .  Ülkeler arasındaki uygun fiyat bağların güçlendiği ve birey hareketliliğinin arttığı son zamanlarda bu platform gereksinim duyulan işbirliği ortamının tesisine destekçi oluyor "  diye sohbet etti . 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ,  gelişmekte olan ülkelerde büyümenin yavaşladığı ,  finansal piyasalardaki hareketliliğin bütün ekonomileri etkilediği Yorucu bir dönemden geçildiğini belirterek ,   " Bu aşamada global ekonominin temellerinin sağlamlaştırılması ,  yapısal meselelerle uğraş edilmesi ve işsizliğin azaltılması konularında G20'ye mühim görevler düşüyor .  Ülkemiz işe bu biçimde bir dönemde G20 aşama başkanlığını üstlendi .  Bir Önceki aşama başkanının da tecrübelerinden de maximum ölçüde yararlanmaya çalışıyoruz "  diye sohbet etti . 

 " Her zaman özel sektör yöntemiyle büyümeden ve istihdam oluşturmadan yana olduk "  diyen Erdoğan ,  şunları söyledi:  " Ülkemizde son zamanlarda istihdamın ağırlığının özel sektöre kaymış olması bunun en mühim göstergesidir .  Global ekonomi de büyümeye erişmek amaçlı özel pazarın fazladan mevduat yapması ,  fazladan istihdam sağlaması gerektiğini tahmin ediyoruz .  Bizler hükümetler ve devletler olarak sizin yolunuzu açmak ,  önünüzdeki engelleri temizlemek amaçlı elimizden iştirak eden çabayı gösteriyoruz .  Fakat fazladan büyüme amaçlı ,  istihdam amaçlı ,  yurttaşlarımızın refah seviyesini artırmak amaçlı iş dünyamızın bizimle beraber hareket ettiğinden güvenilir olmalıyız .  Politik istem olarak aldığımız kararların ve uygulamaya koyduğumuzun siyasetlerin sahiplenilmesi şarttır .  " 

SADIK KAHRAMAN

 

Kaynak: IHA

Yorum Gönder