Hangi kan grubu daha şanslı

Araştırmayı yapan Amerikan Milli Sıhhat Enstitüsü'nden Dr. Arash Etemadi. Etemadi, 55 bin kişiyi içeren araştırmayı Kuzeyindeki Batı İran 'da yürüttü. İlk belirtiler, tespit edecek hastalıklarda 0 grubu kana sahi...


Araştırmayı yapan Amerikan Milli Sıhhat Enstitüsü'nden Dr. Arash Etemadi. Etemadi, 55 bin kişiyi içeren araştırmayı Kuzeyindeki Batı İran 'da yürüttü. İlk belirtiler, tespit edecek hastalıklarda 0 grubu kana sahip olmayanların vefat oranlarının yüzde 9 daha çok meydana geldiğini gösterdi.

Araştırma esnasında, kan grubuyla mide kanseri arasındaki bağlantı da incelendi. Neticeler, A,B ve AB grubu kan taşıyanların 0 grubu kana sahip olanlara yönelik yüzde 55 oranında daha çok mide kanserine yakalandığını gösterdi.

Bu vaziyet, 0 grubu dışındakilerin şüphesiz rahatsızlık rizikosu taşıdığı manasına gelmiyor. Beslenme, spor alışkanlığı benzeri bir dizi mühim faktör de mevzubahis fakat kan grubu 0 olanların pekçok mühim hastalığa yakalanma rizikosu daha düşük.

Daha evvelki araştırmalara yönelik de, anında hemen tüm kanser türlerinin A ve AB kan gruplarına karşın kocaman ilgili duyduğunu ortaya koymuştu. Kansere karşın talihli kan grubunu ise 0 grubu oluşturuyor.

D'Adamo'nun araştırmalarına yönelik kanser ve kan grupları arasındaki ilişki şöyle:

GÖĞÜS KANSERİ

Bu kanser türüne yakalanan bayanlar konusunda araştırmalar, O ve B kan grubuna sahip olanların rehabilitasyona daha çabuk cevap verdiğini ve daha çabuk iyileştiğini gösteriyor.

BEYİN TÜMÖRLERİ

Birçok beyin ve hudut sistemi kanserleri, A ve AB gruplarını seçim etmekte.

RAHİM KANSERİ

Bu kanser türleri de A ve AB gruplarını seçim etmekte, fakat bu hastalıklara yakalanan B grubu bayanların sayısı da fazla yüksek bulunuyor.

BAĞIRSAK KANSERİ

Bazı türlerinde kan grubu basit belirleyici olmuyor. Bağırsak kanserine sebep olan en mühim etkenler rejim, hayat şekli ve gerilim halinde sıralanıyor.

SİNDİRİM KARAYOLU KANSERİ

Dudak, Lisan, yanak, diş eti, yiyecek borusu kanserleri ile tükürük bezlerindeki tümörler, A ve AB gruplarıyla çok yakın bağlı bulunuyor. Bu kanserlerin çoğu bizzat kendilerine oluşurken, sigarayı bırakıp, alkolü azaltmak ve perhize uyarı etmek rizikosu azaltıyor.

MİDE KANSERİ

Üzerinde denetim inşa edilmiş 63 bin vakada mide kanserinin A ve AB gruplarındaki düşük mide asiti ile yakından bağlı meydana geldiğini ortaya çıkardı.

PANKREAS KANSERİ

Pankreas, karaciğer, safra kesesi ve safra karayolu kanserleri, sağlam sindirim sistemlerine sahip O gruplarında nadir görülüyor. A ve AB grupları yeniden en çok risk altında olanlar. B grupları şayet onlar amaçlı mahzurlu meydana gelen kabuklu yemişleri yerlerse bu kanser türlerine yakalanabilirler.

LENF VE LÖSEMİ

Bu kanser formu, O grupların meyilli oldukları bir tür. Kan ve lenflerde gelişen bu kanser tercih olarak ise O gruplarını sıkıntıya sokar.

DERİ VE KEMİK

Deri kanserleri de en çok O grubunun yakalandığı bir kanser türü. Habis melanom deri kanserinin en öldürücü şeklidir. Bu hale karşın O ve B grupları bağışık değildirler.

MESANE KANSERİ

Mesane kanseri en çok A ve B gruplarında görülür. Hem Bir A hem bir de B grubunun karakterini taşıyan AB grubu ise kocaman ihtimalle en çok yüksek rizikosu taşıyan gruptur. (Hürriyet )

Yorum Gönder