Binlerce hekim kapı önüne konabilir!

RADİKAL - Sıhhat Bakanlığı 9 Nisan 2014 tarihinde bir genelge yayınlayarak aile hekimlerine cumartesi günleri 8 saat nöbet tutma yükümlülüğü getirdi. 3 Ocakta 2015 tarihinden bu yana yürürlüğe giren uygulama çer...


RADİKAL - Sıhhat Bakanlığı 9 Nisan 2014 tarihinde bir genelge yayınlayarak aile hekimlerine cumartesi günleri 8 saat nöbet tutma yükümlülüğü getirdi. 3 Ocakta 2015 tarihinden bu yana yürürlüğe giren uygulama çerçevesinde valiliklere ilişkili İl Milletçe Sıhhati Müdürlükleri aracılığıyla 'nöbet' çizelgeleri hazırlandı. Fakat enbaşta İstanbul olmak üzere Ülkemiz 'nin pekçok yerinde vazife yapan doktorlar genelgeye uymayarak nöbet tutmayı reddedince İl Milletçe Sıhhati Müdürlükleri cumartesi günleri nöbet tutmayan aile hekimlerine, 'Aile Hekimliği Tediye ve Mukavele Yönetmeliği' çerçevesinde müessese içi araştırma açtı. Fakat yönetmelik icabı mazeretsiz nöbete gitmeyen hekimlere verilen 5 hüküm puanını az gören Sıhhat Bakanlığı, 16 Nisan 2015 tarihinde yönetmelikte bir değişim inşa ederek hüküm puanını 5'ten 20'ye çıkardı.

AİLE HEKİMLERİNDEN KORUMA İSTENDİ

Soruşturma alanında cumartesi günleri nöbetçi olmalarına nazaran nöbet tutmayan aile hekimlerinden koruma istendi. Korumaları değerlendirildikten ardından İl Milletçe Sıhhati Müdürlükleri aracılığıyla ocakta, şubat, mart aylarında nöbet tutmayan aile hekimlerine nöbet başına 5'er puan; nisan ve mayıs aylarında nöbet tutmayan binlerce aile hekimine nöbet başına 20'şer hüküm puanının kesilmesi bekleniyor.

BİNLERCE HEKİMİN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEBİLİR

Türkiye çapında 23 bin dolaylarında aile hekimi yer aldığını, fakat yarısının nöbet tutmadığını vurgulayan Türk Tabipler Birliği Aile Hekimliği Kolu Başkanı Fethi Bozçalı hafta sonu nöbet uygulamasını şu şekilde eleştirdi: "Türkiye çapında 23 bini aile hekimi olmak üzere toplamında 70 bin birinci basamak sıhhat elemanı bulunuyor. Esasen gereğinden pek personel aile hekimlerine hafta sonu nöbeti ile zor iş sorumlulukları getirildi. Aile hekimlerinin yarısı hafta sonu nöbet tutma zorunluluğuna uymuyor. Nöbet tutmayan hekimlerimize müessese içi araştırma açıldı. Bir aile hekimi olarak hafta sonları nöbet tutmadığım amaçlı bana 8 defa araştırma açıldı. Tüm soruşturmalar amaçlı bir tek koruma verdim. Şayet savunmalarım onay edilmezse aldığım hüküm puanından ötürü sözleşmem feshedilebilir. Benim benzeri ile ilgili araştırma açılan binlerce hekim bulunuyor. Bu doktorlar aldıkları hüküm puanından ötürü işsiz kalabilir. Hafta sonu nöbet tutmadığımız halde alacağımız hüküm puanıyla bizi işten atmakla tehdit ediyorlar. Biz aile hekimleri olarak esasen hafta içi kontrol, aşı ve hanede sıhhat hizmeti vererek görevimizi tamamlıyoruz. Hafta sonu nöbet uygulanmasının kaldırılmasını istek ediyoruz."

AİLE HEKİMLERİNDEN 3 GÜNDELIK İŞ BIRAKMA GREVİ

Aile hekimlerine sunulan nöbet mecburiyeti ile nöbete uymayan hekimlere kesilen cezalarının iptal edilmesini talep eden aile hekimleri 20-21 ve 22 Mayıs'ta üç gündelik iş bırakma eylemi yapacak.

Yorum Gönder