Cemevleri bir kez daha AİHM gündeminde

SON dönemde Aleviler konusunda açılan davalarda Ülkemiz aleyhine verdiği kararlarla değinen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin gündeminde tek defa ek olarak cemevleri vardı.AİHM'nin temyiz uzuvu olarak vazife yapan ve 1...


SON dönemde Aleviler konusunda açılan davalarda Ülkemiz aleyhine verdiği kararlarla değinen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin gündeminde tek defa ek olarak cemevleri vardı.

AİHM'nin temyiz uzuvu olarak vazife yapan ve 17 yargıçtan meydana gelen Kocaman Ev geçen gün Cem Vakfı Evrensel Başkanı İzzettin Doğan'ın da arasında yer aldığı 203 birey aracılığıyla açılan davada tarafları dinledi.

Türk hükümeti duruşmada yaptığı savunmada Aleviliğin partner tek tanımının dahi olmadığını, davacılar aracılığıyla gündeme sunulan engelleme iddialarının gerçeği yansıtmadığını müdafaa ederek legal şartlar çerçevesinde cemevlerine resmi ibadethane statüsü verilmesinin olası meydana gelmediği tezini işledi.

'HUKUKİ BİR SORUN BU'

Davacı avukatı Namık Sofuoğlu davanın konusunun teolojik olmadığını ve konunun hukuka uygunluk meydana geldiğini söyleyerek Alevilerin 25-30 milyonluk tek kitle meydana geldiğini belirtip "Ayrımcılık var. Avrupa değerlerine hem tek de sekülarizme ters meydana gelen tek uygulama" diye konuştu. Ülkemiz'de inanç bağımsızlığına müdahale olmadığını, sıkıntının inanç hizmetlerini sunmak üzere olumlu mükellefiyetleri uygulama taahhüdü altına giren Ülkemiz'nin bunları yalnızca camilere ve mescitlere sunarak karşılamasından kaynaklandığını savundu. Diyanet bütçesinin 5.75 milyar TL meydana geldiğini vurgulayan Sofuoğlu, Alevi inancına devlet aracılığıyla bir TL harcanmadığını konuştu.

10 YILDIR DEVAM EDEN DAVA

Büyük Ev önüne taşınan 2010 tarihindeki davanın temelinde Cem Vakfı liderliğinde 2005'te Başbakanlığa sevk edilen ve Alevilerin inanç özgürlüğü haklarıyla alakalı olarak Anayasa'nın, yasaların ve beynelmilel hukukun alakalı maddelerinin ihlal edildiği tezinin işlendiği arzuhal yatıyor.

Başbakanlık alakalı arzuhale cemevlerine ibadethane statüsü verilmesinin hukuken olası meydana gelmediği ve Alevi bireylerin inançlarının gereklerini mahaline getirebilmeleri amaçlı tek ödeneğin evrensel bütçeden ayrılmasının mevzubahis olamayacağı istikametinde yanıt verince konu yargıya taşındı. Hüküm sürecinde inanç hizmetlerinin Alevi yurttaşlara da kamu hizmeti olarak sunulması, cemevlerine resmi ibadethane statüsü verilmesi, inanç önderlerinin kamu görevlisi olarak istihdamının sağlanması ve bu hizmetlerin sunulabilmesi amaçlı evrensel bütçeden hisse ayrılması taleplerinin tamamı reddedilince konu 2010'da AİHM'ye taşındı.

AİHM ise 2014'te aldığı kararla inanç ve inanç özgürlüğü ihlali ve ayrımcılık teziyle açılan davanın Kocaman Ev'de sonuçlandırılmasına karar vermişti. Ev'nin yapacağı değerlendirmenin sonrasında davaya ilişkili olarak son kararı tek sonraki aylarda açıklanacak.

Yorum Gönder